lan song chong bien doi khi hau

Làn sóng chống biến đổi khí hậu

Ngày 21-7-2020, từ Apple đến Microsoft, Nike, Mercedes, Danone và một số công ty đa quốc gia đã đưa ra các sáng kiến để chống biến đổi khí hậu và khuyến khích các công ty còn lại theo gương.
|< < 1 2 3 > >|