Báo chí tập trung vào chuyển đổi số trong năm 2022

Báo chí tập trung vào chuyển đổi số trong năm 2022

(PetroTimes) - Việc theo kịp thời đại hay không, không phải là việc thay đổi các giá trị cốt lõi mà là thay đổi công nghệ, thay đổi cách làm, đây cũng là năm chuyển đổi số báo chí...
|< < 1 2 3 > >|