quyen bo truong y te chi co xet nghiem moi kiem soat duoc dich covid 19

Quyền Bộ trưởng Y tế: Chỉ có xét nghiệm mới kiểm soát được dịch Covid-19

“Chỉ có xét nghiệm mới tìm được những ca ủ bệnh, khoanh vùng và kiểm soát được dịch lây lan. Lần nào họp Thủ tướng cũng nhắc việc này”, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói.
|< < 1 2 3 > >|