-->
TP HCM tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên

TP HCM tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên

TP HCM tổ chức tiêm chủng cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và sẽ tiêm chủng bao phủ đối với toàn bộ người dân.
|< < 1 2 3 > >|