Tăng cường liên kết Hội Nghề nghiệp, Hội Khoa học kỹ thuật và Công đoàn Việt Nam, đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định pháp luật

Tăng cường liên kết Hội Nghề nghiệp, Hội Khoa học kỹ thuật và Công đoàn Việt Nam, đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định pháp luật

Ngày 13/4/2021, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo "Tăng cường liên kết hội nghề nghiệp, hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) và Công đoàn Việt Nam, đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định pháp luật" do Viện công nhân, công ...
|< < 1 2 3 > >|