Thứ năm 17/01/2019 22:02
doi thua ta biet thua

Đời thừa: Ta biết thừa!

Những người không thành công là vì cái gì họ cũng biết thừa, nhưng họ chẳng chịu làm việc gì một cách nghiêm túc.